Peryodik & Yıllık Bakım Planlaması

Fokus Barkod Bakım Hizmetlerimiz
Peryodik & Yıllık Bakım Planlaması

Fokus Barkod Bakım Hizmetlerimiz

Printer parkınızın için belirlenen peryotlar dahilinde bakım planlaması yapabiliriz. Standart bakımların dışında, destek ihtiyacınızda telefon ve uzak erişim hizmetlerinizi bu kapsam dahilinde alabilirsiniz. Ayrıca peryodik bakım sonrası oluşabilecek arıza ve parça değişimlerinde servis önceliği alabilirsiniz. Bu şekilde bakımı yapılan cihazlarınızdan daha uzun süre verim ve hizmet alabilirsiniz.